معرفی و خلاصه کتاب های ارسالی به کتابخانه های عمومی

۱۵ مطلب با موضوع «علوم کاربردی» ثبت شده است

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " اصول ژنتیک "

 • پنجشنبه, ۵ شهریور ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " هندسه مسطحه "

 • سه شنبه, ۲۰ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " عکاسی نجومی "

 • شنبه, ۱۷ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " آمار و احتمال مهندسی "

 • جمعه, ۱۶ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " دایره المعارف تغذیه "

 • پنجشنبه, ۱۵ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب "مبانی ژنتیک مولکولی "

 • چهارشنبه, ۱۴ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " دایره المعارف حمل و نقل "

 • دوشنبه, ۱۲ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " دایره المعارف جنگل "

 • يكشنبه, ۱۱ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کتاب " آموزش کشتی پهلوانی "

 • پنجشنبه, ۱ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " تجربه توپولوژی "

 • شنبه, ۲۷ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " بارش های شهابی "

 • چهارشنبه, ۲۴ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " افسون ریاضیات "

 • دوشنبه, ۲۲ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " دایره المعارف اختراعات "

 • دوشنبه, ۱۵ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " دایره المعارف فضا "

 • سه شنبه, ۹ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " انیشتن به آرایشگرش چه گفت "