معرفی و خلاصه کتاب های ارسالی به کتابخانه های عمومی

۳۷ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • شنبه, ۳۰ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " پندهای جاودانه "

 • جمعه, ۲۹ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " پرسش های امروز جوانان "

 • جمعه, ۲۹ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " دفتر تحکیم وحدت "

 • پنجشنبه, ۲۸ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " خداشناسی کودکان "

 • چهارشنبه, ۲۷ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " حریم ریحانه "

 • چهارشنبه, ۲۷ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " سازمان جهانی بهداشت "

 • سه شنبه, ۲۶ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " فاتحین جهانی "

 • دوشنبه, ۲۵ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " جامعه شناسی جنگ "

 • دوشنبه, ۲۵ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " اولین غذاها "

 • يكشنبه, ۲۴ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " ضربه بیولوژیکی "

 • شنبه, ۲۳ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب : دیده بان بیدار "

 • جمعه, ۲۲ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کتاب " پرورش حافظه "

 • پنجشنبه, ۲۱ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کتاب " اخراج فلسطینیان "

 • چهارشنبه, ۲۰ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " زن، ستم تاریخی "

 • سه شنبه, ۱۹ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " پیام و پاسخ در روابط عمومی "

 • سه شنبه, ۱۹ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کتاب " خوابگردها "

 • دوشنبه, ۱۸ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " دایره المعارف تاریخ ایران "

 • يكشنبه, ۱۷ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " بناهای تاریخی و شهرهای ایران "

 • يكشنبه, ۱۷ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " نیشانوش "

 • شنبه, ۱۶ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " شهریار شهر سنگستان "

 • جمعه, ۱۵ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " ارشد زبان انگلیسی "

 • پنجشنبه, ۱۴ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " رستم بر قله حماسه "

 • چهارشنبه, ۱۳ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " سه بار می گویم گل سرخ "

 • سه شنبه, ۱۲ آبان ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " شبیه سازی های ساده "