معرفی و خلاصه کتاب های ارسالی به کتابخانه های عمومی

۲۱ مطلب با موضوع «ادبیات داستانی» ثبت شده است

 • دوشنبه, ۲ شهریور ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " کفش های سرگردان "

 • جمعه, ۳۰ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " خاطرات ایران "

 • دوشنبه, ۲۶ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " فرزندان سایه "

 • يكشنبه, ۲۵ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " آن سوی خیال "

 • شنبه, ۲۴ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " منسفیلد پارک "

 • جمعه, ۲۳ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " سراسر پنجره "

 • پنجشنبه, ۸ مرداد ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " ریشه در اعماق "

 • چهارشنبه, ۳۱ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " نورثنگرابی "

 • يكشنبه, ۲۸ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " آقا پری "

 • پنجشنبه, ۲۵ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " آقای فو "

 • شنبه, ۲۰ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " بزرگمرد کوچک "

 • پنجشنبه, ۱۸ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " وقتی برای زندگی "

 • جمعه, ۱۲ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کتاب " دختر بخت "

 • دوشنبه, ۸ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " افسون سبز "

 • يكشنبه, ۷ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " جزیره اسرارآمیز "

 • شنبه, ۶ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " اسیر کوچک "

 • جمعه, ۵ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " ویرانه‌های هوس "

 • پنجشنبه, ۴ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " یادداشت‌های ناتمام"

 • چهارشنبه, ۳ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " فرار از موصل "

 • سه شنبه, ۲ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " امــــا "

 • دوشنبه, ۱ تیر ۹۴
 • روابط عمومی
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کتاب " آخرین انار دنیا "